Home Nieuws De Stichting Het bos Voorwaarden Gedichten Foto's Contact

 

Gedenkbos Roosendaal

Op 15 juni 2006 werd door Gerard Boons, voorzitter van de stichting Gedenkbos Roosendaal, via het raadsinstrument “burgerinitiatief”, het voorstel ingediend om een herdenkingsbos aan te leggen in de gemeente Roosendaal.
Op 27 juni 2007 werd het voorstel tot aanleg van een herdenkingsbos in Roosendaal door de gemeenteraad aangenomen.

Op 22 oktober 2007 vond de oprichtingsvergadering van de stichting plaats.
Als eerste werd de naam van het herdenkingsbos definitief vastgesteld.
Gekozen werd voor Gedenkbos Roosendaal. De notariële akte waarbij de stichting de formele status verkreeg en de statuten van de stichting werden vastgesteld passeerde op 18 december 2007 bij de notaris.
De stichting is op 4 januari 2008 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuidwest onder nr. 20136468
De stichting Gedenkbos Roosendaal wil inspelen op de behoefte van mensen om een gedenkboom te planten. De reden of aanleiding een boom te planten kan heel divers zijn. Een huwelijk, geboorte, verjaardag, ambtsjubileum, overlijden, maar ook een bedrijfsopening, emigratie of bijvoorbeeld voor de vrijheid kan de aanleiding zijn.

Het Gedenkbos, een monument met een speciaal karakter, op landgoed Visdonk dat door het jaar heen Roosendalers en recreanten wil uitnodigen er een bezoek te brengen en er van te genieten.

Samenstelling bestuur

Voorzitter 

Gerard Boons 

Vicevoorzitter

Gommert Jonkers

Secretaris / Penningmeester     

Leo de Jaeger

Leden

Annelie van der Vorst