Home Nieuws De Stichting Het bos Voorwaarden Gedichten Foto's Contact
Gedenkbos 1 Gedenkbos 2 Plattegronden

 

Doelstelling

De officiële doelstelling van stichting Gedenkbos Roosendaal luidt:
Het met bomen aanplanten, uitbreiden en onderhouden van het

Gedenkbos, als middel om een familiegebeurtenis of andere gedenkwaardige gebeurtenissen te gedenken,
en voorts al hetgeen daartoe behoort, daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin.

Voorbereiding

Gerard Boons, voorzitter van de stichting, gebruikte op 15 juni 2006 de mogelijkheid van een ‘burgerinitiatief’ om de aanleg van een gedenkbos rechtstreeks (zonder tussenkomst van raadsleden) op de agenda van de gemeenteraad van Roosendaal te laten plaatsen. De raad nam het voorstel aan op 27 juni 2007.

Vier maanden later had de oprichtingsvergadering van de stichting plaats. De eerste daad was de vaststelling van de naam van het herdenkingsbos: Gedenkbos Roosendaal. De notariële akte passeerde op 18 december 2007. Daarmee verkreeg de stichting haar formele status en lagen de statuten vast.

De stichting is sinds 4 januari 2008 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zuidwest onder nr. 20136468

De gemeente en de stichting hebben samen het inrichtingsplan bedacht.

Eerst werd het perceel voorzien van een wandelpad en plantrijp gemaakt. Er was ruimte voor 120 te planten bomen. Later zijn ook tien bestaande bomen erbij getrokken. Het totale perceel is in fases beplant, in het voorjaar van 2008 en 2009.


Een deskundig bedrijf was bij de voorbereiding en het planten betrokken en verzorgt het onderhoud.

Soorten bomen

Bij het maken van het inrichtingsplan in Gedenkbos 1 is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bestaande omgeving en de bodemsoort. Een omgeving waar de bruine beuk, moeraseik, haagbeuk, boomhazelaar, zomereik en de winterlinde goed tot hun recht komen.
Een 10-tal bestaande en waardevollezomereiken bleven behouden.

In Gedenkbos 2 zijn 52 bomen behouden gebleven. Er was ruimte voor 94 nieuwe bomen: winterlinde , zomereik, zoete kers, gewone es, veldesdoorn, haagbeuk, rode beuk en wilde peer. 

Teksten

De teksten op de bordjes bij de bomen hebben de adoptanten zelf samengesteld.

 Monument

Het Gedenkbos is een monument met een speciaal karakter, dat heel het jaar uitnodigt tot een bezoek en Roosendalers of recreanten wil laten genieten van de parkachtige omgeving.

Het bos met zitbanken, afvalbakken en een informatiepunt  is openbaar en dus vrij toegankelijk.